Ιούνιος / June, 2024

Wednesdays/Τετάρτες @Eimaste
10:00 – Ιερός Χορός / Sacred Belly Dance with Sylvia Serena ή Reiki με την Κωνσταντίνα
11:00 – Κύκλος / Support circle
12:00 – Συλλογική κουζίνα / Collective cooking
13:30 – Μεσημεριανό / Lunch
15:00 – Παιχνίδι και δραστηριότητες με παιδιά / Free play and activities with children
17:00 – Συλλογικό συγύρισμα και αποχαιρετισμός / Clean-up and farewell

Also see Yoga with Elena Buscarini

invitation to circle and harvest

invitation to circle and harvest
14:00 19 Nov. 2022 

part of “Connective practices in community-integrated arts, nature- and tradition-based learning and care, across the divisions of Cyprus” developed for the Artistic Connective Practices Symposium, Fontys University Tilburg,
facilitated by Chrystalleni Loizidou and Hülya Dede

In the beginning there is flow. There is the “being in the rhythms of nature”, the “being in social connection”, with uninterrupted experimentation and creativity, the feeling of the elements and the seasons, the observing and the doing, the running and climbing and picking fruit and making shelter, and getting sand between your toes. There is the joy and gratitude of harvest. But then the care-work that reproduces the “being in the rhythms of nature” is imprisoned by top-down notions of education and productivity. These impositions dominate the doing and life, so they separate us from the flow and our rhythms. Being and doing are turned into work and people into things. Thus the world is crazy, and revolts are practices of rediscovering connection and rhythm.

Continue reading “invitation to circle and harvest”

Community idealism and the tragedy of the commons: On the politics of energy exchange and mutual assistance (Lefkara, Cyprus 25th March, 2022)

the Eimaste Parents Cooperative
the Giraffe Sanctuary for mothers in transition,
and the Lefkara Dwelling project

joyously invite you to
***Community idealism and the tragedy of the commons: On the politics of energy exchange and mutual assistance (Lefkara, Cyprus 25th March, 2022)***

Join us on Friday, March 25th for a family day of
– exploration through the connected domestic ruins of Lefkara,
– working together and cleaning a beautiful Lefkara house so that it can be returned to the service of community,
– sharing food and drink,
– free play and organised activities for children of all ages (9am – 7pm),
– and a talking circle on the state of the commons, fair exchange, and mutual assistance in Cyprus-based intentional community initiatives (8pm).

Please contact Chrystalleni 99586369 for the location or if you would like to sleep over.

In memory of Evangelos Loizides (b. 25 March 1949 – 15 November 2021).

 

 

Eimaste Programme for the Nicosia Pop-up Festival (10-31 Dec, 2021)

Programme

**On Demand**
– Survival 112: making a rope from natural fibers. Workshop with Lital and Vinas: Learn how to make a useful thread from vegetation you find anywhere. Lital and Vinas are experienced travelers and skilled survivors, and they share love for nature and simplicity. Reservations 99778425.
– Dreamcatcher-making workshop with Lital.
Learn how to weave a magical dream catcher!
Lital is a traveling artist specializing in traditional crafts using natural materials (instagram.com/thebasketlady). Participation and materials fee 5€. Reservations 99778425.

18 Dec, Saturday
10:00: Mushroom Tea Circle with Harrys
We invite Harrys Protopapas, a dear and experienced guardian of the Cyprus intentional community movement, to share with us his research on medicinal mushrooms. There will be available Lion’s Mane to try in the form of tea, and to buy. For details call 99586369.

20 Dec, Monday
8:30pm: It takes a Village Parents Circle [online, every Monday]
We connect and support each other under the guidance of Erika Wieser, our community elder and expert in nature-focused early years education.
Telegram invitation link: https://t.me/+_gtO-bo40fEwNzhk
For details call 99586369.

22 Dec, Wednesday [every Wednesday]
16:00-18:00: Eimaste Family Hang-out @Academia’s park
Parents and children meet and play at Academia’s Park. For details call 99586369.

29 Dec, Wednesday [every Wednesday]
16:00-18:00: Eimaste Family Hang-out @Academia’s park
Parents and children meet and play at Academia’s Park. For details call 99586369.


Previous

[POSTPONED] 20:30: Online Talking Circle – How to raise children at the end of the world
We invite cooperative initiatives to connect and coordinate.
Eimaste feat. Georgios M. (Spain) vol. 2. & the Vovousa Festival
For more information call 99586369.
Join the online meeting: https://meet.jit.si/eimaste

12 Sunday, 12:00 Paper presentation [online conference participation]
Presentation Title: “the First Device:” a utopian re-enchantment towards technological recovery [Chrystalleni Loizidou] Participation in the 21st Conference of the Utopian Studies Society Europe (10 – 12 Dec) http://utopian-studies-europe.org/conference/
Description: Leading medical organisations advise against screen-time during the first years of life, yet children are exposed to parents’ mobile-devices and screen-media consumption-patterns from birth. Growing digital distrust ranges from criticisms of exploitative and profit-driven industrial standards, to warnings about the dominance of cranky social media, and to investigations into the behaviour of machine-learning algorithms that present little eyes with a vast, absurdist, memetic informational singularity with unpredictable and alienating psychological and developmental effects. In the middle of this, tech-professionals are increasingly choosing low-tech or tech-free, outdoor schools for their children. This project catalyses a trope of a utopian “First Device” to imagine a different path for our future. It begins by drawing a connection between Silvia Federici’s feminist politics of technology production, Luiz Guilherme Vergara’s Freirean proposal of a para-laboratory for forest-school thinking, and Richard Stallman’s Four Freedoms for software development. It asks questions like: How can tech-free education practices inform the field of information ethics and child-computer interaction research? How do our primary encounters with high technology shape and direct the mind? What should be the character and purpose of the first information device we give to our young? How would it apply our best findings regarding learning, development, and creativity? How would it be meaningfully open-ended? How would it empower free, self-directed learning? How might such a tool redefine humanity’s approach to technology and to our world, away from exploitation, towards what Charles Eisenstein calls a new story of interdependence and connection? This project picks up from the results of the international “Free/Libre Technologies, Arts and the Commons” Unconference (Cyprus, 2019).

13 Dec, Monday
17:30 Rope-making workshop from natural fibers with Lital and Vinas.
Survival 112: making a rope from natural fibers. Workshop with Lital and Vinas. Learn how to make a useful thread from vegetation you find anywhere. Lital and Vinas are experienced travelers and skilled survivors, and they share love for nature and simplicity. Reservations 99778425.
20:30: It takes a Village Parents Circle [online]:
We connect and support each other under the guidance of Erika Wieser, our community elder and expert in nature-focused early years education. Suggested starting place: “My heart needs sun and friends”
Telegram invitation link: https://t.me/+_gtO-bo40fEwNzhk
For details call 99586369.

Nicosia, December 10-31st: It takes a village to raise a child + How to dress for the end of the world, by Astrid Johnson and the Eimaste Parents Cooperative

“It takes a village to raise a child + How to dress for the end of the world by Astrid Johnson and the Eimaste Parents Cooperative” is a unifying ode and a last stand. We forage, make things out of natural materials, upcycle, skillshare, sell, exchange and invite cooperation towards a different way of taking care of our common needs, our environment and our children: frugally, naturally, and freely. www.eimaste.net

To “Χρειάζεται χωριό για να μεγαλώσει ένα παιδί + Πως να ντυθείτε για το τέλος του κόσμου από την Astrid Johnson και τον Συνεργατισμό Γονέων Είμαστε” είναι μια ωδή για ένωση και τελική αντίσταση. Αναζητούμε τροφή, φτιάχνουμε πράγματα από φυσικά υλικά, επαναχρησιμοποιούμε, πωλούμε, ανταλλάσσουμε και προσκαλούμε συνεργασία προς έναν διαφορετικό τρόπο φροντίδας των κοινών μας αναγκών, του περιβάλλοντος και των παιδιών μας: λιτά, φυσικά, και ελεύθερα. www.eimaste.net  

You can see our events programme here.

We practice and invite a simple and heart-centered way of life through nature- and community-focused cooperation and sharing. We wish to be part of a transformation of the concept of “worth” and we come together to create a harmonious space and invite the co-creation of opportunities for
– supporting artists working with cooperative, minimal, and nature-respecting approaches,
– donation, exchange, and barter of goods and services,
– cooperative and mindful childcare,
– co-working space development,
– alternative education and arts-based peer-to-peer learning,
– skill sharing and DIY support,
– minimal and low waste living,
– connecting with other cooperative initiatives around the island

Pop-up Festival Offerings (preliminary)
– Sale of handmade goods
– Astrid’s dresses and puppets,
– Baskets and artifacts made by hand picked natural materials by Lital + Vinas
– Take-what-you-need box (items for donation: books, toys, clothes)
– Goods for Exchange
– Skill-sharing Notice Board,
– Workshops and events
– Basket-weaving workshop
– Face-painting
– Family workshops
– Wednesday afternoon open playdate
– Weekly Parents Circle led by Erika Wieser (online)
– Flute-making by Vinas
– Open Scores gathering

 


The Eimaste Parents Cooperative is a nature-focused community-building initiative, connecting people and families whose needs are not quite met by the local extended-family support system (e.g. single parent homes, homeschooling or unschooling families interested in skill-sharing, families in transition from abroad, families of children with additional needs), especially during lockdowns and isolation. The Eimaste Parents Cooperative has been providing support in the alternative education community island-wide while coordinating regular offerings that cultivate solidarity, mutual assistance, and an extended notion of kinship.

The Eimaste Parents Cooperative is part of Eimaste, a rogue artist residency project made up of various locations around Cyprus, with an emphasis on engaged and restorative artistic practices of freedom, community, and co-presence. Since 2018 eimaste has been growing into a network of places to gather in spontaneous symposia, to write / compose cures for political illusions, establish software freedom, eat green food, dance and tell stories in circles, go for walks, and be together to thank and celebrate life. Eimaste receives people to be in kitchens and gardens, to travel the island together, and to play and work with children and animals. An energetic place for creation and to exercise living together. Eimaste connects a broad network of [recovering] educators across fields and different kinds of institutions in a tender deconstruction of pedagogic and schooling practices, and free play.

Astrid Johnson is a dressmaker, puppet-maker, and contemporary artist drawing inspiration from nature. “How to dress for the end of the world:” Artist’s dress and woodwork collection. Corsets, dresses, jackets, blouses and small sculpture accessories, created in the artist’s personal vision of the steampunk aesthetic. A painter contemplating the organic fluidity of contemporary times as reflected in nature-inspired forms of steampunk.

Christina Tsene: I grew up in Athens and learned to appreciate anything not related to the big city systems. My educational and working background is around interior design. My love for nature sent me to another round of studies in Germany for “Environmental and Resources management”.  I am the mother of a 5 year old boy and consciously searching for ways to be a present, positive and open minded parent and companion. I am interested in helping people to build communication with their living spaces. In assisting them to curate essential, fulfilling and healing spaces using mostly what they already have, minimizing the use of natural resources.

Lital + Vinas fell in love while picking artichokes at a Peace in the Middle East festival and have been together since. They arrived in Cyprus as asylum seekers and spent their first year in homelessness, living outdoors and honing a natural and radically minimal way of life.

Chrystalleni Loizidou: My core skill-set has had to do with care and the study of creativity (curation, education through art, and a PhD in Cultural Studies focusing on public art and conflict resolution). This means that I am sensitive to the beauty and meaning around me, of the potential for community connection or discord, and of sound ways to support and help groups flourish. I have previously applied myself to developing and coordinating big and small internationally funded projects, teaching visual literacy, design history, and cultural studies courses at different universities, setting up cooperative community projects with a focus on libre technologies and participatory art, and organising hackathons and unconferences to connect technologists, makers, and artists. Since the birth of my son, I have been retraining in care work and early years pedagogy. I model and cultivate in myself what I’d like to have around me: versatile design and making-skills, emotional intelligence and non-violent communication, community through sharing, music, dance, and connection with nature through cultivation and respectful foraging. I am also always working on writing, which I see as a world-building, transformational craft.

Erika Wieser: I am a Kindergarten Teacher since 1978. Two years working in the Linz Tobacco Factory Kindergarten in Upper Austria showed me that I didn’t know anything about “difficult children” and that I had to continue my education. I went to Vienna for the next two years to complete the school for children with disabilities and then worked for the next 3 years in Christoph Lesigang’s outpatient department for children with multiple disabilities. Professor Lesigang was an excellent anthroposophic doctor for children and I was lucky to learn a lot from his behavior with children and parents. I worked with the children and gave advice to the parents. After the wonderful years in Vienna I came by accident to Greece where I fell in love with my husband Dimitris Papaioannou, a painter of Byzantine icons. When we came back to Austria, I worked for the next 10 years with children with severe disabilities in a dedicated kindergarten. In 1994 my daughter Myriam came to this world and changed my life. In 1996 I started studying Waldorf Education in Vienna which lasted 3 years, completing my final thesis on the subject of the tactile sense. For 5 years I was special assistant in the two Waldorf Kindergartens in Linz for children with additional needs, and finally, 13 years before my retirement, I started and led a natural Kindergarten on a farm focusing on Waldorf Education. Beside my work I taught for 10 years Basal Stimulation for Kindergarten teachers for children with additional needs. For three years I was working with adolescents with very difficult childhoods and trauma from the war in Bosnia. I am a trainer of health gymnastics since 1985. I am a beekeeper since 2005. Now I am in pension and I am lucky to do what I like most: to share my experiences.

Open Scores is an online and offline interactive platform, created as a response to increasingly hostile and often regressive social environments, modes of thinking and interacting. Open Scores organises and curates discussion groups which are called in assembly and in communion in order to engage with aspects of the self and of society which inadvertently progress and move forward. The constant evolution of the individual and collective psyche is an indisputable fact and undeniable cornerstone of human history and society. Open Scores facilitates this evolution by bringing into light seemingly “tough” personal and social issues and matters which often revolve around relationships, sexuality, spirituality, various catalysts of the human mind and body, the structural manifold of society and the inherent and evolved conditions through which human beings inter-operate with themselves and their environment.

Open Call: Free-Play Summer Camp for Educators and the Unschooling/Alternative Education Community

#collaborative_inquiry
#radical_accompaniment
#unlearning
#worldschooling
#outdoor_learning
#parents_cooperative
#forest_school
#children_of_all_ages

This is an open invitation to spend time together, find flow, and connect with like-minded/mindful children of all ages, recovering educators and alternative education researchers, unschooling or world-schooling adventurers, and practice-oriented dreamers of beautiful change, along with our families and friends. We wish to make time and open up possibilities for freedom and togetherness, for free-play, roaming, exploring, making green food, and taking care of ourselves, of each other, and of our environment.
Through this, we aim to create new relationships and strengthen our foundations in learning through art, share our experiences and approaches to cooperative, informal, outdoors, and mixed-age learning practices; and to learn from each other about being together in nature and beautiful rhythm.

Where: Our get-together will take place at the Chirokitia Intentional Community Eco-village, a place that can holistically accommodate our varying interests and needs. We wish to explore and celebrate the potential of the Chirokitia Eco-village as a site for cooperative learning and unschooling initiatives, and as an inspiring place for setting our intentions.

For more information on the Chirokitia initiative take a look at its website & facebook group.
For more information on the eimaste parents cooperative see eimaste.net, and facebook group.

When: Between Monday 21st – Sunday 27th of June

Preliminary Plan
Monday the 21st – Friday the 25th: Join us anytime for a loose daily rhythm, camping, on- and off-site visits, experiencing the place, and exploratory circles and spontaneous co-learning activities. We will be share spontaneously or on-demand:
parents circles
nearby excursions and hiking trails for all ages,
touch and massage for all ages (Justina),
woodworking,

Bring along:
Camping equipment if you wish to stay for one or more nights
Food and water (cooking facilities are provided)
Call Melissa at 99418073 for more information.

Donations will go towards building the eco-village’s water-system.

26th Saturday and Sunday 27th: During the weekend, our time together will culminate into a celebration during the weekend, and our rhythm will expand to include more people and families.

To participate or make enquiries
Contact Chrystalleni Loizidou on 99586369, or Justyna Ataman on 96229369, and consider contributing a few words about your intentions in writing.
Email: nai@eimaste.net

Stavrodromi Autumn 2020 Program

Dear families,

We had a beautiful and meaningful time during our Summer Program and our first two months in our new place and we are delighted to share with you our Fall Program starting September 2020. If you are interested in signing up or would like to know more, please fill out this form and we will get in touch with you shortly. Along with the following we wish to organise for additional offerings according to the needs of our community, and are open to your ideas and contributions.

* Parent and Child Program for ages 0-3 (Weekdays 8:00-13:00)
* Daily Morning Program for ages 3-6 (Weekdays 8:00-13:00)
* Co-operative Wednesday Afternoons – A weekly community program for various age groups (1:30-18:00)
* Special Education Afternoons according to demand
* Languages of instruction are Greek, English, and Russian
* Healthy meals are prepared and shared in community
* Where? At our Indoor and Outdoor premises in Geri, Nicosia
_________

Our program is cooperatively developed to meet the needs of families interested in Waldorf-Steiner education, alternative, democratic, and community education, and to address gaps in conventional schooling.

Our program is motivated by trust in each child’s wonder in the world and their innate desire to learn through imitation and self-directed free play. It builds on our understanding of their remarkable ability to learn from each other, and the desire to offer them a wide range of emotionally connected activities, in a natural environment, led by mindful and attentive instructors. We work to hold a space of safety and belonging, to create the right conditions for both free and supported learning, full of rich opportunities for stimulation and development.

We believe in the educational advantages of multilingual and multicultural learning environments, and we encourage each of our instructors and parent participants to also introduce material in their mother tongues. Our present team richly communicates in Greek, English, and Russian. For our afternoon program especially, we implement a daily rhythm that allows for mixed age groups as much as possible, prioritising education of the head, hands and heart, emotional literacy, closeness with nature, and seasonal traditions and customs.
_________

Our Morning Program (Weekdays 8:00-13:00) begins Monday September 14th.
Our Afternoon Program (Weekly 1:30-18:00) begins Wednesday October 7th.
Please fill out a separate form for each child.

For more information on who we are, check out:
http://stavrodromi.org
https://parentscollective.eimaste.net

*Contact details
Chrystalleni Loizidou, 99586369
Olga Zoubareva-Zamba, 99521672

_____________________________________________

Our Programs

**Morning Rhythm – Parent and Child Club for ages 0-3 (Weekdays 8:00-13:00)
Parents who wish to stay with their child until it is accustomed and integrated in our school are very welcome to do so. Where possible we encourage parents to stay with their children until they are ready, usually around age 3, and that they provide beautiful examples of participation, productivity, and learning. – 250€ monthly

**Morning Rhythm for ages 3-6 (Weekdays 8:00-13:00)
Free Play, Circle-time and Weekly Rhythm in line with Cyprus seasons, nature, and culture. Parent attendance is optional depending on the readiness of the child. The group is developed under the mentorship of Austrian Waldorf Kindergarden expert Erika Weiser, with Marina Zhebina as lead teacher, and Chrystalleni Loizidou and Olga Zoumbareva-Zamba as assistant teachers. Mindful parents are welcome to stay with us and contribute to our beautiful atmospheres. – 320€ monthly

**Afternoon Co-op (Wednesdays to begin with, 1:30-18:00)
Our children have an abundance of energy and thirst for activity. We have a variety of useful and meaningful tasks for them to contribute to and enjoy, and give ample opportunities for them to pursue their linguistic, literacy, arithmetic, nature-observing and construction-related developmental interests.
We invite parents and other experts from our community to develop, together, a rhythm that includes rest, free play, individual or group instruction in various subjects according to demand, organised games, and access to creative materials. We aim to address our childrens’ needs all in one place, in a warm setting that enables a sense of stability, security, and belonging. We plan for this to include healthy snacks and meals prepared in community, gardening, arithmetic games, singing, circus arts and acrobatics, building with natural materials, drumming, dance and joy, woodworking, fine arts and crafts, animal care, and of course cleaning and tidying together. Special guests will be joining us regularly and more specialised activities (such as individual instruction in musical instruments such as violin, piano, and guitar) may be organised according to demand and at additional cost. – Suggested contribution for our basic program: 70€ monthly

_________

**Participation costs
-Morning Rhythm – Parent and Child Club for ages 0-3 – €250 monthly
-Morning Rhythm for ages 3-6 – €320 monthly
-Afternoon Co-op, on Wednesdays to begin with, 1:30-18:00 – 70€ monthly contribution

*We strive to include families who may not be able to afford our fees. Do contact us for a bursary application.*
_________

** For our Special Education Afternoons please contact us for more information.
**Adult workshops or private instruction in Eurythmy, Waldorf Teacher Training (Kindergarten and Grade School), Drumming, Streetdance, Singing Choir, Healing Belly-dance, Biodynamic Gardening, Advanced Doll-making, and Hand in Hand – Parenting by connection. Please contact us for more information.

Co-op Debates: Ανοικτή Συνεργασία – Η Ανάγκη της Περίστασης

Η “Ανάγκη της Περίστασης” είναι οποιοδήποτε γεγονός/κατάσταση, προσωπική και γενική που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Είναι η πρακτική ιεράρχηση αναγκαίων δράσεων.

Σε ατομικό επίπεδο, η διαβίωση χαρακτηρίζεται από τρεις βασικές δράσεις που βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργία – την ανάγκη της τροφής, την ανάγκη της στέγασης και την ανάγκη της ένδυσης.

Όταν αυτές οι τρεις βασικές ανάγκες καλυφθούν πλήρως, τότε αυτό που απομένει είναι η “Ανάγκη της Περίστασης” δηλαδή οποιαδήποτε ανάγκη δημιουργηθεί, είτε από το άτομο, είτε από το περιβάλλον του που πρέπει απαραίτητα να καλυφθεί για να μπορεί το άτομο να λειτουργήσει.

Προφανώς εάν μια από τις τρεις βασικές δράσεις/ανάγκες δεν είναι εκπληρωμένη, τότε γίνεται αυτή η “Ανάγκη της Περίστασης”. Εάν κάποιο άτομο διαθέτει τροφή και ένδυση αλλά δεν διαθέτει στέγαση, τότε για το άτομο αυτό πρωταρχική ανάγκη (Ανάγκη της Περίστασης) είναι να στεγαστεί.

Σε γενικό επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο οργάνωσης μιας μεγάλης ομάδας ατόμων που κινούνται προς ένα συγκεκριμένο σκοπό – την διαβίωση τους, τότε η “Ανάγκη της Περίστασης” θα είναι οτιδήποτε χρειάζεται – ανά βαθμό σημαντικότητας, για να μπορεί η ομάδα αυτή να λειτουργήσει σωστά.

Παράδειγμα: Η Ανοικτή Συνεργασία οφείλει να προβλέψει πρώτα για τις τρεις βασικές ανάγκες των μελών της – τροφή, στέγαση, ένδυση. Αυτές οι τρεις βασικές δράσεις/ανάγκες ορίζονται σαν “Ανάγκες της Περίστασης” αφού τίποτα άλλο δεν μπορεί να επιτελεστεί μέχρι να καλυφθούν αυτά τα ζητήματα. Αφού λοιπόν καλυφθούν αυτές οι ανάγκες τότε η “Ανάγκη της Περίστασης” θα είναι οτιδήποτε χρήζει, λογικά και συναισθηματικά, προσοχής. Στην περίπτωση που όλα τα μέλη της Συνεργασίας διαθέτουν τροφή, στέγη και ένδυση, “Ανάγκη της Περίστασης” είναι να δημιουργηθούν υποδομές υγείας και να υπάρχει στο σύνολο κάποιος/κάποιοι γιατροί. Γιατί είναι αυτό απαραίτητο; Γιατί να οριστεί αυτό σαν “Ανάγκη της Περίστασης”; Διότι αυτονόητα εάν το σύνολο νοσήσει, δεν θα μπορεί να υπάρξει και η Συνεργασία.

Το να αναγνωριστεί ποια είναι η “Ανάγκη της Περίστασης” σε κάθε στιγμή είναι πάρα πολύ απλό. Δεν χρειάζεται κάποιος ειδικός επί του θέματος, δεν χρειάζεται κάποιος “αρχηγός” για να καθοδηγήσει, δεν χρειάζεται κάποιος “ηγέτης” που θα αποφασίσει. Η “Ανάγκη της Περίστασης” είναι πάντα αυταπόδεικτα ξεκάθαρη για κάθε άτομο, σε προσωπικό επίπεδο, και για κάθε σύνολο σε γενικό επίπεδο.

Παράδειγμα: Οργανώνοντας τις υποδομές της Ανοικτής Συνεργασίας, και αφού έχει βεβαιωθεί ότι όλοι διαθέτουν τροφή, στέγαση και ένδυση, μπορεί να τεθεί το ερώτημα, τι άλλο χρειάζεται, τι άλλο επείγει για να γίνει. Η απάντηση και πάλι είναι απλή και δεν χρειάζεται σωρεία επιτροπών με κουστωδίες ειδικών για να αποφασίσουν. Μπορεί κάποιο μέλος της Συνεργασίας να προτείνει πως αυτό που χρειάζεται τώρα η Συνεργασία είναι ένα Λουνα Παρκ. Σας ακούγεται αυτό, στο παρόν στάδιο, λογικά και συναισθηματικά ορθό; Φυσικά και όχι. Θα ήταν παράλογο κάποιος να σπαταλήσει πόρους, χρόνο και ενέργεια για να κτίσει ένα Λούνα Παρκ. Στην περίπτωση αυτή η “Ανάγκη της Περίστασης” μας δείχνει ποια θα ήταν η σωστή δράση: το να κτιστεί ένα Ιατρείο. Το σύνολο της Ανοικτής Συνεργασίας μπορεί να λειτουργήσει χωρίς Λούνα Παρκ για απεριόριστο χρόνο, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κάποιο Ιατρείο, χωρίς να βεβαιώσει πώς τα μέλη του συνόλου θα έχουν την δυνατότητα Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Αυτή είναι λοιπόν η “Ανάγκη της Περίστασης”, αυτό που κάθε στιγμή και ανά τις περιστάσεις επιβάλλεται για να γίνει.